logo

人人讀好書Podcast/S1-2盧佳麟老師談花蕊夫人、王安石的詩

活動訊息 2021-04-30

君王城上豎降旗,妾在深宮那得知。

十四萬人齊解甲,寧無一個是男兒。

──五代.花蕊夫人 〈口占答宋太祖述亡國詩〉

 

茅檐長掃淨無苔,花木成畦手自栽。

一水護田將綠繞,兩山排闥送青來。

──宋.王安石 〈書湖陰先生壁二首〉


 

五代十國的紛亂局面,最後由趙匡胤滅了後蜀、南漢、南堂,建立宋朝。後蜀的亡國之君是孟昶,他會為後人所憶,一個宋軍出兵兩月餘,後蜀就投降(想想看當年諸葛亮撐了多久?),另一個就是納花蕊夫人為貴妃。花蕊夫人並非本名,而是因為容貌秀麗,「花不足以擬其色,蕊差堪狀其容」而得此名。花蕊夫人不僅貌美,也工音律,善吟詩。《全唐詩》收入多首花蕊夫人的詩,可見其水準。人人出版的《化作春泥更護花──宋元明清詩選》以花蕊夫人的〈述亡國詩〉開場,標示了一個新朝代的展開。新統治者要戰敗者的妻妾當場吟詩,花蕊夫人不罵趙匡胤,只怨孟昶不爭氣,不卑不亢,才能贏得尊敬。讀者可從這首文字淺白、氣韻繞樑、擲地有聲的詩,感受花蕊夫人的豪氣。

 

相較之下,另一首王安石的詩,趣味很不一樣,看似不見家國情懷,只有田園生活的小確幸。王安石〈書湖陰先生壁二首〉是寫在牆壁上的「題壁詩」。對古人來說,牆壁就是臉書,就是IG,在這裡被tag的對象「湖陰先生」是王安石的鄰居,此時的王安石已經離開政壇,退休在鄉間過著閒適生活,無須勞心日理萬機,不用耗神進行政治鬥爭,看到朋友把屋子裡外弄乾淨,整理花木,顧好這方小天地,心裡也很高興。但是,王安石的政敵蘇東坡卻從這首詩看出王安石對國家社稷的關懷而大加讚許。往往,最了解你的,其實是你的敵人。而蘇東坡即使在政治上跟王安石針鋒相對,但是能讚賞他的詩,表示政治沒有讓蘇東坡失去人性、壞了格局。不過,蘇東坡是怎麼看出王安石的心意呢?

 

 

========來賓介紹

 

盧佳麟,畢業於師大國文系。目前是一位國文老師。大學時期接觸詩詞,喜愛詩詞當中對生命的關懷,對情感的執著。隨著歲月的流轉,越覺得詩詞是人類共享的生命資源。容許人擁有更多元的態度和視角看待生活。詩詞不只附載生命中的多情,更多的是透闢的哲思。

========參考書籍
《化作春泥更護花-宋元明清詩選》

人人出版,2020年6月
 

========收聽連結
 
訂閱Podcast《人人讀好書》,欣賞古典詩詞之美!
SoundOn (網頁版也可以聽喔)